3D-utskrift integrerad i box – Ökad precision inom ortopedisk vård

Robert3D-printing, Nyheter

Ökad precision inom vården

Wematter ingår i projektet PRECIIS med mål att öka precisionen inom ortopedisk vård. 

orto-2-3

Våra SLS 3D-utskrifter ger läkare möjligheten att undersöka en exakt kopia av benbrottet, i naturlig storlek. Svåra benbrott kan bestå av flera mindre flisor. Lösningen är utskrifter identiska med benbrottet, bit för bit, som skrivs ut integrerad i en box. Boxen är märkt med en unik kod kopplad till aktuell patient. Processen bidrar därför med ökad precision i behandling av benbrott. 

Tanken bakom att möjliggöra 3D-utskrifter integrerade i en box har sin grund i sjukvården. Det som gör det möjligt för oss att genomföra denna process är vår banbrytande molntjänst som tar fram 3D-utskrifter med egenutvecklad Additive Manufacturing(AM)-teknik. Våra SLS 3D-utskrifter ger läkare möjligheten att undersöka en exakt kopia av benbrottet, i naturlig storlek, innan ingrepp. 

“Wematters kodifierade box hjälper ortopedläkare att koppla ihop rätt utskrift med rätt patient. En egenutvecklad automatiserad molntjänst gör det möjligt genom krypterade kodifieringar av boxarna”

– Jonas Andersson, Processansvarig Wematter


PRECIIS

Bakom projektet står representanter från svensk industri, sjukvård, patientorganisationer och akademi. Målet med projektet är att, inom ortopedisk vård, skapa ökad precision, högre vårdkvalitet och ökad effektivitet. Projektet koordineras av det svenska medicinteknik-företaget Sectra och stöttas finansiellt av VINNOVAs program för utmaningsdriven innovation (UDI).

Här kan du läsa mer om projektet