3D utskrifter i Postnords postkontor?

RobertOkategoriserade

3D utskrifter kommer till Postnord gamla lokaler

3D utskrifter i Postnords postkontor?

Efter tre år i Mjärdevi på Datalinjen 3B i Ericssons gamla lokaler har Wematter återigen flyttat. Den här gången tar Wematter över Postnords gamla kontorslokaler på Södra Oskargatan 4.

Wematter har expanderat sitt team på framförallt utveckling, sälj och produktionspersonal har nu bestämt sig för att byta lokal till en större och mer ändamålsenlig lokal.

”Det har varit en utmaning att hitta attraktiva kontor med närhet till labb och produktionsytor.” – VD och Grundare, Robert Kniola.

Wematter har flyttat från Mjärdevi Science Park och satsar på ett mer centralt läge med närhet till tågstationen. Många hyresvärdar har en ambition att göra om lager, labb och produktionsytor till kontor så fort senaste hyresgästen flyttat ut utan att prata med framtida hyresgäster. Det har gjort att Wematter inte hittat stora ändamålsenliga lokaler i Mjärdevi Science Park. Vid ett tillfälle var Ericssons tidigare utvecklingskontor aktuella och planlösningarna såg attraktiva ut. Men när Wematter kom för visning hade hyresvärden redan hunnit riva labb och serverhall, vilket var tänkta att användas som labb och produktionsytor, och var i full färd att renovera upp till ”kontorsstandard”.

Läget har också varit avgörande och den nya lokalen ligger bara några steg bort från tågstationen och Linköpings Resecentrum.

”Hälften av personalstyrkan pendlar in från olika delar av Östergötland, så det var viktigt med närheten till god kollektivförbindelse” – Robert Kniola.

Skalar upp produktion och kontorsytor

Vi ser ett växande behov av fler kontorsplatser med en attraktiv miljö för våra anställda, idag har vi plats för 30-40 kontorsplatser och ambitionen är att alla dessa används inom tre år.
Samtidigt har ambitionen varit att öka labb och forskningsverksamheten vilket nu har fått egna separerade ytor från produktionsverksamheten.

ROB_0408

”Vi tog hjälp från ett nystartat arkitektkontor i Stockholm, Blick Arkitektur,och de har verkligen hjälpt oss att lyfta lokalen och bolagets varumärke.”- Robert Kniola

Med den nya lokalen väntar en uppskalning av personal, kundevenemang och produktion av både 3D-skrivare och 3D-utskrifter.