5 myter inom SLS 3D-printing

Victoria MalmgrenGuide, UtbildningLeave a Comment

5 common myths in SLS

SLS 3D-printing utvecklas snabbt och många problem som tidigare hindrade företag från att skaffa en SLS 3D-skrivare är nu historia. Här är några av de mest envisa myterna som lever kvar och hindrar företag från att revolutionera sitt utvecklingsarbete.

Myt 1. Du behöver inte en SLS 3D-skrivare om du har en FFF 3D-skrivare

FFF  (Fused Filament Fabrication), även känd som Fused Deposition Modeling (med den varumärkesskyddade akronymen FDM),  är fantastiska 3D-skrivare och har blivit mycket billigare under de senaste 20 åren. Du kan använda en FFF 3D-skrivare för att kontrollera om dina plastkomponenter passar och för att få en realistisk 3D-vy av din skapelse. FFF-utskrifter är starka i två dimensioner men svaga i den tredje. Enkelt uttryckt – om du applicerar kraft på den FFF 3D-utskrivna delen går den lätt sönder.

Lär dig mer om skillnaderna mellan FFF och SLS 3D-printing i vår jämförelse

En SLS 3D-printad del är lika stark i alla tre dimensionerna. Detta gör det till en realistisk manifestation av den formsprutade eller frästa slutkomponenten. SLS 3D-printade delar möjliggör realistisk testning av den färdiga produkten. Montera helt enkelt den 3D-printade delen och använd slutprodukten som avsett. Om den SLS 3D-utskrivna delen håller, var ditt test lyckat. Om den går sönder vet du att du har ett designproblem.

SLS parts are great as functional prototypes close to the end part phase.

SLS-delar är bra som funktionella prototyper nära slutfasen av en produkt.

Myt 2. Alla SLS 3D-skrivare är stora industriella fabriksmaskiner

Det stämmer att det finns mycket stora SLS 3D-skrivare som används för att producera små och medelstora produktionsserier. Men om ditt primära syfte med 3D-skrivaren är att stödja produktutvecklingsprocessen, finns det smidiga SLS 3D-skrivare som kommer att skriva ut delar och komponenter av industriella standarder. Beroende på vilken utskriftsvolym dina största delar kommer att behöva, bör du kunna hitta en maskin som enkelt kan föras in till ditt kontor genom en vanlig dörr. Det ska också vara möjligt att ansluta den till ett eluttag och köra den via integrerad programvara som gör den enkel att använda.

SLS 3D printers don’t have to be large machines taking up factory floor space.

SLS 3D-skrivare behöver inte vara stora maskiner som tar upp mycket fabriksyta.

Myt 3. Du behöver en specialist för att använda en SLS 3D-skrivare

Denna myt är delvis sann om du behöver en SLS 3D-skrivare som tar fram små till medelstora produktionsvolymer av en del. Men om allt du behöver är SLS 3D-skrivare för att skriva ut delar till din utvecklingsavdelning så finns det SLS 3D-skrivare som kommer med skrivarspecifik programvara, anpassad till SLS 3D-skrivaren.

Detta minskar antalet inställningar drastiskt, vilket gör dem till plug-and-play-maskiner som alla i teamet kan använda efter bara en timmes introduktion. Detta är viktigt eftersom alla som regelbundet använder en SLS 3D-skrivare kommer att uppleva en snabb återkopplingsslinga när de konstruerar och skriver ut plastdelar, vilket gör hela teamet mycket bättre på plastkonstruktion.

Many of today’s SLS 3D printers can be used after only brief introduction.

Många av dagens SLS 3D-skrivare kan användas efter bara en kort introduktion.

Myth 4. SLS 3D-skrivare dammar

Alla som har fyllt eller tömt en traditionell SLS 3D-skrivare vet att dessa maskiner använder polymerpulver som råvara för utskrivna delar. Detta pulver är ca 0,1 mm i diameter och kan lätt spilla överallt. En traditionell arbetsstation för SLS 3D-printing känns vanligtvis igen på avstånd på pulvret runt den. Och operatörerna hade bättre skyddskläder om de ville använda sina kläder i en social miljö senare samma dag.

Men moderna SLS 3D-skrivare har löst pulverhanteringsutmaningarna. Påfyllningen kan hanteras med hjälp av speciella behållare som fästs till skrivaren och pulvret transporteras in i maskinen utan något spill. Dessutom kan regöringen av delarna efter att utskriften är klar hanteras med förseglade rengöringsenheter, som använder högtrycksvatten som binder pulvret och hindrar det från att komma ut i luften.

With sealed power packages, the material loading doesn’t have to be messy.

Med förseglade pulverförpackningar behöver materialpåfyllningen inte vara dammig.

Myt 5. SLS 3D-printing är mer tidskrävande än FFF 3D-printing

SLS 3D-printing är mycket mindre tidskrävande än FFF 3D-printing om du räknar ut den arbetstid det tar från start till färdig och rengjord del.

Alla 3D-utskriftsjobb börjar med att importera 3D-modeller och placera dem i byggvolymen från din dator. Med SLS 3D-printing kan du göra det här jobbet en gång för ett (stort) antal delar, beroende på storleken på objektet jämfört med den tillgängliga utskriftsvolymen. Jämfört med FFF-printing är detta i de allra flesta fall en stor tidsbesparing för SLS 3D-printing. När du använder FFF-teknik kan du bara placera en viss mängd 3D-modeller som täcker byggplattan. men det är mycket svårt eller till och med omöjligt att ”stapla” eller placera ovanpå andra 3D-modeller. I SLS håller pulvret 3D-modellerna i rymden och därför kan du placera modeller fritt och till och med placera ett föremål inuti ett annat.

Att fylla en SLS 3D-skrivare med pulver kan vara snabbt och rent (med ett integrerat system), eller så kan det vara en rörig uppgift som kräver rengöring efteråt. Så i absolut tid tar det längre tid att ladda en SLS 3D-skrivare än att ladda en FFF-skrivare. Men återigen, med SLS 3D-printing förbereder du ett jobb för ett (potentiellt stort) antal delar, vilket potentiellt gör den här tiden mycket kortare per utskriven del. Då jobbar maskinen för dig, så det spelar ingen roll hur lång tid det här steget tar. Sanningen är att ett SLS 3D-utskriftsjobb behöver svalna efter att det är klart, så det kommer att ta längre tid innan du kan hämta din utskrivna del. Men att vänta är inte arbetstid.

Med SLS kan du placera modeller fritt och till och med lägga föremål inuti ett annat.

Avlägsning av pulver eller stödstruktur

Nu kommer ett spännande steg: när en FFF-del har skrivits ut måste all stödstruktur tas bort, och resterna och märken som de lämnat efter sig måste på något sätt också tas bort. Detta kan vara mycket tidskrävande. Som jämförelse måste den SLS 3D-utskrivna delen få pulvret avlägsnat. Detta kan vara en mycket snabb process med rätt verktyg. Att använda en maskin med ett slutet utrymme som använder högtrycksvatten i kombination med högtrycksluft gör pulveravlägsnandet effektivt. Detta är en klar fördel med SLS 3D-printing.

SLS parts don’t need support structure, just depowdering after being printed.

SLS-delar behöver ingen stödstruktur, bara avlägnings av pulver efter att ha skrivits ut.

Sammanfattningsvis är SLS 3D-printing i de flesta fall en mycket snabbare process jämfört med FFF 3D-printing räknat på faktisk arbetstid per utskriven del.

Vill du veta mer om SLS 3D printing? Kontakta oss idag!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.