Additiv tillverkning minskar riskerna inom vården vid preoperativ planering

David Boström3D-printing, Kund, Utbildning

AM in Preoperative planning

Tidigare har sjukvården primärt använt sig av digitala 3D-modeller som hjälp vid preoperativ planering men genom att göra en 3D-utskrift av patientens skada baserad på röntgenbilder kan kirurger nu testa potentiella lösningar fysiskt, innan ett ingrepp utförs, för att uppnå de bästa möjliga resultat. Professor Jörg Schilcher diskuterar fördelarna.

Sjukvården har genomgått en otrolig teknisk revolution de senaste åren, där 3D-printing är en av de mest lovande innovationerna. 3D-printing, även känd som additiv tillverkning, är en process som bygger tredimensionella objekt genom att sammanfoga lager på lager av ett visst material. Sjukvården har använt sig av 3D-printing för en rad olika tillämpningar, däribland preoperativ planering.

Vad innebär preoperativ planering?

Preoperativ planering omfattar det stadie där man planerar hur själva operationen ska genomföras och definierar de förväntade resultaten. Det påverkar patienten, kirurgen och teamet. En god preoperativ plan gör saker snabbare, smidigare, och minskar stress under operationen. Samtidigt minskar det kostnader utan att göra kvalitetskompromisser.

För patienten innebär allt detta mer individualiserade procedurer med ökad precision och effektivitet. Förutsättningarna för att det blir alldeles rätt vid första operationen blir mycket godare, då potentiella lösningar redan testats och utvärderats. Med andra ord innebär preoperativ planering en minskad risk kring ingreppet.

Pelvic bones and other skeletal part

3D-printade modeller av bäckenben och andra skelettdelar.

Varför är det viktigt med preoperativ planering?

“Det rör sig om att förstå problemet innan vi börjar operera”, förklarar Jörg Schilcher, professor på ortopediska kliniken på Linköpings Universitetssjukhus.

“Det skulle aldrig fungera utan planeringen. Man behöver förbereda sig själv, men även sitt team. Vi kan aldrig vara säkra på att plan A går i mål, och då måste det finnas en plan B och ibland C, och man måste vara förberedd på att använda dessa. Då gäller det att se till att allt de sekundära planerna kräver också finns tillgängligt innan man börjar.”

Hur kan 3D-printing vara ett stöd inför operationer?

”Det handlar om att det är svårt att förstå problemet tvådimensionellt”, berättar Jörg.

Det finns redan ett flertal digitala verktyg för att få 3D-visualiseringar av patientens skada, och på så vis genomföra den preoperativa planeringen. Dock menar Jörg på att det finns särskilda fördelar med att ha just en utskrift.

“Att få en fysisk version av modellen, i stället för en digital, kan låta som en ganska liten grej, men det vi försöker förstå är allt som händer innanför skinnet. Medicinsk bilddiagnostik går ju ut på att ge oss så bra uppfattning som möjligt om det, men det är fortfarande oerhört begränsande hur väl det återspeglar verkligheten. Framförallt kan man inte få tredimensionaliteten där. Det är bättre när man kan hålla det i handen, prova de implantat vi har, se hur protesen kommer att sitta i det ben som finns. Det blir så mycket tydligare vad problemet är, och vad lösningarna kan vara.”

Jörg Schilcher, professor på Linköping Universitetssjukhus

Jörg Schilcher är professor vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Gör det lättare att förstå problemet

“För mig är det viktigaste, dels för mig själv, dels för mitt team, att kunna se problemet framför oss och bolla idéer. Det är mycket lättare att gå med utskriften till en kollega och säga ‘det här är mitt problem, vad tycker du kring hur vi ska lösa det?’ Då har vi båda planer och så försöker vi hitta den bästa lösningen tillsammans. Den tredimensionella modellen blir så mycket mer verklighetstrogen än den vi sett i datorn hittills. Dessutom kan det vara enklare än att behöva navigera i ett komplext 3D-program.”

“En lösning är att beställa specialprintade implantat till varje komplext patientfall. Då skulle sjukvårdskostnaderna öka kraftigt och dessutom skulle vi inte ha någon lösning kvar, ifall ytterligare operationer skulle krävas i framtiden. Genom att förstå problemet på ett djupare plan kan vi lösa det på ett enklare sätt, i stället för att behöva beställa mer komplicerade implantat som gör att vi blir beroende av andra företag för leverans och transport. Vi vill kunna lösa det lokalt, helt enkelt. Tyvärr har den nya lagstiftningen kring tillverkningen av medicinska produkter gjort, att tillverkningen av 3D print behöver ske inom sjukhusen. Det kommer att kräva en del arbete innan sjukvården kan tillhandhålla den tjänsten på alla sjukhus, framförallt inom mindre organisationer. Som Benjamin Franklin en gång sa: ‘Om du misslyckas med att planera, planerar du att misslyckas’.”

Har du en 3D-modell som du vill skriva ut?

Skriv ut din 3D-fil med Selective Laser Sintering Vi skriver ut din 3D-fil med SLS så ni kan utvärdera er funktionella prototyp, slutprodukt eller reservdel. Beställ provutskrift