Banbrytande precision för ortopedisk kirurgi

Robert3D-printing, Nyheter

Banbrytande precision för ortopedisk kirurgi

Wematter levererar allt högre precision på anatomidelar som 3D-printas i stor skala för ortopedisk kirurgi. 

orto-2-3

Efter ett besök vid Karolinska Institutet kan vi konstatera ett ökat intresse för vad 3D-printing kan bidra med inom vården och förändra hur vi ser på precisionsortopedin idag. Närvarande vid presentationen var ett 30-tal ortopeder som alla visade mycket stort intresse för Wematter och PRECIIS-projektet i sin helhet. 

Sedan starten av projektet har kvalitet och precision på utskrifter ökat avsevärt. Det skrivs nu ut allt fler och mer avancerade brott. Utöver imponerande utskrifter tar det i sin tur projektet ytterligare ett steg i rätt riktning i förbättringsarbetet gällande vårdkvalitet och patientsäkerhet. Högre precision av utskrift bidrar direkt till ökad kvalitet och underlättar pre-operativ planering. Att se denna utveckling och vad våra 3D-skrivare presterar spår en god framtid, såväl för Wematter som för framsteg och kvalitetssäkring av ortopedisk kirurgi på svenska sjukhus.

 


PRECIIS

Bakom projektet står representanter från svensk industri, sjukvård, patientorganisationer och akademi. Målet med projektet är att, inom ortopedisk vård, skapa ökad precision, högre vårdkvalitet och ökad effektivitet. Projektet koordineras av det svenska medicinteknik-företaget Sectra och stöttas finansiellt av VINNOVAs program för utmaningsdriven innovation (UDI).

Här kan du läsa mer om projektet