Beställ provutskrift

Nylon SLS 3D prints

Vi skriver ut din 3D-fil med  Selective Laser Sintering så ni kan utvärdera er design innan ni går till produktion. Det kan röra sig om såväl funktionella prototyper som slutprodukter eller reservdelar.


Hur går det till?

Förfrågan

Ladda upp den 3D-fil som ska vara underlag för utskriften

Avstämning

Vi stämmer av era behov och att modellen är redo för utskrift

Tillverkning

Vi skriver ut modellerna enligt tidigare önskemål

Leverans

Färdiga utskrifter skickas eller hämtas upp på vårt kontor

Vårt SLS 3D-skrivarsystem

Choosing SLS Printer header
Spela video om Choosing SLS Printer header