Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen definierar och fördelar ansvar och roller mellan aktieägare, styrelse, ledning och andra intressenter. Här kan du läsa mer om våra externa och interna styrinstrument. Registeringsbevis från Bolagsverket för Wematter hittas under fliken Bolagsordning.