Ledningsgrupp

Till stöd i sitt arbete har verkställande direktören utsett en ledningsgrupp. Löpande arbetar ledningsgruppen bland annat med specifika affärstransaktioner, uppföljning av värdeskapande åtgärder i företagen, hållbarhetsfrågor och säkerställande av företagens finansiella flexibilitet. Regelbundet görs även riskbedömningar och övergripande strategi utvärderas.

Robert Kniola, CEO

Robert Kniola

Verkställande direktör sedan 2014
Födelsedatum: 1989
Utbildning och erfarenhet: Robert Kniola är utbildad civilingenjör i maskinteknik och har genomgått utbildningar genom styrelseakademien, både grundkurs för styrelsearbete och utökat med inriktning för noterad miljö. Han har erfarenhet av företagsledning sedan 2014.
Pågående uppdrag: vd och styrelseordförande i Cubler AB sedan 2015.
Innehav: 757 300 aktier och 3 333 teckningsoptioner serie 2021/2026

Henrik Kennås, ny CFO på Wematter

Henrik Kennås

CFO sedan 2021
Födelsedatum: 1966
Utbildning och erfarenhet: Henrik Kennås har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Han har haft ledande befattningar som ekonomichef, CFO, COO och vVD i olika företag sedan 1997. Han var styrelseledamot i Lejonfastigheter AB från 2002 till 2006 samt i Sankt Kors Fastighets AB från 2006 till 2014.
Pågående uppdrag:
Innehav:
300 kvalificerade personaloptioner

Jens Gabrielsson

Jens Gabrielsson

Försäljnings- och marknadschef sedan 2021.
Utbildning och erfarenhet: Jens Gabrielsson har läst ADP/Informatik på universitetsnivå. Han har erfarenhet från lednings- och styrelseuppdrag från ett flertal bolag såsom försäljningschef på Indentive Operations AB, Zenterio AB och COO tillika vice verkställande direktör för Vodvision Europe AB.
Pågående uppdrag:
Innehav:
300 kvalificerade personaloptioner