Ledningsgrupp

Till stöd i sitt arbete har verkställande direktören utsett en ledningsgrupp. Löpande arbetar ledningsgruppen bland annat med specifika affärstransaktioner, uppföljning av värdeskapande åtgärder i företagen, hållbarhetsfrågor och säkerställande av företagens finansiella flexibilitet. Regelbundet görs även riskbedömningar och övergripande strategi utvärderas.

Robert Kniola, CEO

Robert Kniola

Verkställande direktör sedan 2014
Födelsedatum: 1989
Utbildning och erfarenhet: Robert Kniola är utbildad civilingenjör i maskinteknik och har genomgått utbildningar genom styrelseakademien, både grundkurs för styrelsearbete och utökat med inriktning för noterad miljö. Han har erfarenhet av företagsledning sedan 2014.
Pågående uppdrag: vd och styrelseordförande i Cubler AB sedan 2015.
Innehav: 757 300 aktier och 3 333 teckningsoptioner serie 2021/2026

Joakim Öfwerström

Joakim Öfwerström

COO sedan 2022
Födelsedatum: 1969
Utbildning och erfarenhet: 
Joakim Öfwerström har en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik från Linköpings universitet samt en Executive MBA-examen från Lunds Universitet. Joakim har bl.a haft ledande befattningar som produktionschef, logistikchef, kvalitetschef, supply chain manager och Head of Operational Excellence i olika företag sedan 1997. Joakim är certifierad styrelseledamot, och haft styrelseuppdrag i mindre företag.
Pågående uppdrag:
Innehav:
7500 kvalificerade personaloptioner

Henrik Rosencrantz

Henrik Rosencrantz

Försäljningsdirektör sedan 2022
Födelsedatum: 1966
Utbildning och erfarenhet: Henrik Rosencrantz har en kandidatexamen i marknadsföring från Göteborgs universitet och har bland annat haft ledande befattningar som försäljnings- och marknadschef, affärsutvecklare samt vd i flertalet bolag i Sverige, Finland och USA.
Pågående uppdrag:
Innehav:
7500 kvalificerade personaloptioner

Daniel Delviken, Marketing Director

Daniel Delviken

Marknadsdirektör sedan 2022
Födelsedatum: 1969
Utbildning och erfarenhet: Daniel Delviken är utbildad civilekonom och har jobbat hela sitt liv med strategiskt varumärkesbyggande, taktisk marknadsföring och ledarskap. Han har jobbat inom både stora och små företag, både inom B2B och B2C.
Pågående uppdrag:
Innehav: