Effektivare utveckling av plastkomponenter

Victoria Malmgren3D-printing, Plastguide

Nylon SLS 3D prints

SLS är en utmärkt rapid prototyping-metod för funktionella polymerer på grund av sin höga grad av designfrihet och precision. Till skillnad från andra 3D-utskriftsmetoder (som FDM eller SLA) skapar den produkter med konsekvent höga mekaniska egenskaper. Faktum är att om ditt företag utvecklar produkter med plastkomponenter är dina team nästan garanterade att arbeta med SLS 3D-utskrivna delar som en integrerad del av deras utvecklingsarbete.

Mindre företag beställer fortfarande sina SLS 3D-utskrifter från en servicebyrå, medan de flesta större och även medelstora företag har ett internt 3D-printcenter, som servar hela organisationen med 3D-utskrivna delar. Prispress gör 3D-skrivare mer tillgängliga, allt mindre företag köper sin första SLS 3D-skrivare.

Men det finns en ny utveckling bland de stora och medelstora företagen. Det ständigt ökande behovet av effektiv FoU och teknisk utveckling skapar en relativt ny trend: installation av en SLS 3D-skrivare lokalt, en med varje utvecklingsteam. Och resultaten är imponerande! Vad är det som driver denna utveckling?

Upptäck fördelarna med ett lokalt ekosystem för SLS 3D-printing Vi presenterar våra lösningar i en personlig genomgång som utgår från dina behov och förutsättningar. Helt kostnadsfritt. Boka demo

Fördelar med att ha en lokal SLS 3D-skrivare

För många företag är den mest lönsamma tillämpningen av en lokal SLS 3D-skrivare kortare ledtider från idé till färdigutvecklad produkt. Rollen för lokala SLS 3D-skrivare är att minska ledtiden på SLS 3D-utskrivna prototyper. Många hypotetiska frågor, diskussioner och meningsskiljaktigheter kan förkortas genom att helt enkelt skriva ut och testa vad som fungerar och vad som inte fungerar. Delar från andra 3D-utskriftsmetoder (som FDM eller SLA) kommer att svara på många frågor men ger sällan det definitiva eller mest kritiska svaret. Kommer konstruktionen verkligen att hålla för de krafter som den kommer att få utstå?

De SLS 3D-utskrivna delarna är funktionella och återspeglar slutproduktens kvaliteter. Om en SLS 3D-utskriven del går sönder under testning vet du att du har ett verkligt problem. Om inte, kommer dina formsprutade delar att hålla också.

Många utvecklingsteam möter fortfarande frustrerande långa ledtider när de beställer en SLS 3D-utskriven del antingen från en intern, centralt hanterad 3D-utskriftsavdelning eller från en extern leverantör. När organisationen är van vid detta arbetssätt är de negativa effekterna i stort sett osynliga. Det är först när man har introducerat en lokal SLS 3D-skrivare, och folk gradvis vant sig vid att införliva den i sina rutiner, som fördelarna blir synliga. Och resultaten är dramatiska.

Undvik produktionsstopp

Och det är inte bara en fråga om att beräkna kalendertiden som har sparats på att ha delarna på en dag snarare än en vecka. Den verkligt dramatiska effekten är den ökade fart som projekt uppnår. Att pausa ett utvecklingsprojekt för att invänta ankomsten av den utskrivna SLS 3D-delen innebär att teammedlemmarna går över till andra uppgifter. Många komplexa tankeprocesser, koncept och idéer sjunker tillbaka i bakhuvudet och riskerar att glömmas bort. När det är dags att ta itu med dessa problem igen, ofta flera dagar eller till och med veckor senare, kan mycket ha gått förlorat.

Att ha en lokal SLS 3D-skrivare innebär att du kan diskutera idéer, ritningar och koncept en dag, justera ritningarna på eftermiddagen, ställa in utskriftsjobbet och trycka på utskrift innan du åker hem. Dagen efter hämtar du den utskrivna delen och tar med den till nästa möte!

Skruvdragarkåpa tillverkat med SLS 3D-printing

Kvalitetskrav på en lokal SLS 3D-skrivare

Det finns många olika SLS 3D-skrivare på marknaden, med tydligt olika egenskaper och priser. När du köper en eller flera SLS 3D-skrivare som ska användas för att betjäna ett lokalt team blir vissa parametrar viktigare än andra.

Användarvänlighet

Föreställningen att SLS 3D-skrivare är industriella har satt de flesta tillverkare av SLS 3D-skrivare på en utvecklingsväg där skrivaren måste drivas av en specialiserad operatör, vanligtvis i fabriksliknande anläggningar, med 3-fas ström och separat ventilation. Detta är det ”centraliserade 3D-utskriftstänkandet”.

Idag finns det varumärken som har utvecklat 3D-skrivare för kontoret. Resultatet är fortfarande av industriell standard, men själva skrivaren kan tas in på kontoret med hjälp av en pallyft, kopplas in den i ett vanligt eluttag samt anslutas till internet och köras!

Mjukvaran som gör det möjligt för en användare att ta en CAD-fil och förvandla den till ett utskriftsjobb för SLS 3D-skrivaren (slicing etc) kan vara en frustrerande upplevelse som hindrar dina lokala utvecklingsteam från att någonsin komma nära den lokala SLS 3D-skrivaren. Idag finns det välintegrerad programvara som är så enkel att vilken ingenjör som helst kan lära sig att använda den på en timme. Och det kommer att bli en rolig och givande upplevelse!

En säker och ren arbetsmiljö

Traditionella SLS 3D-skrivare var avsedda att användas på ett fabriksgolv, med separat ventilation och en operatör med en industriell ansiktsmask. Detta berodde på pulverhanteringen. SLS 3D-printing innebär att man hanterar mycket polymerpulver, ca 0,1 mm i diameter. Även om polymererna i sig inte är farliga (de används vanligtvis i smink och andra konsumentprodukter), skapar det inte en idealisk arbetsmiljö att skapa ett moln av polymerpartiklar på kontoret varje gång du behöver ladda eller tömma SLS 3D-skrivaren.

Återigen finns det producenter av SLS 3D-skrivare som har löst pulverutmaningen med SLS 3D-printing. Fyllningen av pulver ska vara en enkel och dammfri upplevelse. Att tömma maskinen och avlägsna pulver från de utskrivna delarna bör inte få ditt kontor att se rörigt ut alls.

Tillräcklig utskriftsvolym

I jakten på allt lägre priser finns skrivare med extremt små byggvolymer. Se till att din skrivare kommer att kunna skriva ut de objekt som ditt företag behöver skriva ut, idag och i framtiden.

Service och support

Se till att din leverantör kommer att kunna stödja alla dina maskiner lokalt.

Utbildning och rutiner

Moderna SLS 3D-skrivare byggda och designade för att användas av lokala utvecklingsteam kräver ingen omfattande utbildning i sig. Däremot behöver de förmodligen utbildning i hur man bäst integrerar en lokal SLS 3D-skrivare i sitt vanliga arbete. Se till att du köper din SLS 3D-skrivare från ett företag som vet hur man snabbar på utveckling och FoU med hjälp av ett nätverk av människor och skrivare som är utspridda geografiskt.

Vill du veta mer om SLS 3D-printing?

Vänligen fyll i formuläret via länken nedan så återkommer vi till dig.

Vi svarar på alla dina SLS-relaterade frågor Lär dig mer om vår SLS-utrustning, våra pulvermaterial, mjukvara eller be om en offert på vårt system Prata med en expert