Etteplan väljer svensk industriell 3D-skrivare för att satsa på additiv tillverkning

David Boström3D-skrivartjänst, Nyheter

Ingenjörsföretaget Etteplan och startup-bolaget Wematter i Linköping inleder samarbete inom produktutveckling och prototypframtagning med hjälp av SLS 3D-skrivaren Wematter Gravity 2021

Etteplan erbjuder idag additiv tillverkning (AM) som en del i sitt erbjudande inom olika utvecklingsprojekt och konstruktionslösningar för sina kunder som vill göra sina produkter och tjänster mer intelligenta. Hittills har en maskin med pulverbäddsteknik använts, vilken nu byts ut mot Wematters senaste 3D-skrivare Gravity 2021. Företaget blir nu ett av de första att använda denna senaste årsmodell för att ta fram funktionella prototyper för slutverifiering.

“Jag tycker det är väldigt roligt att en så stor och erkänd aktör med sin tydliga AM-satsning väljer oss som leverantör. Särskilt när de har erfarenhet av en så pass etablerad leverantör sedan tidigare. Man känner sig även stolt som linköpingsbo när en multinationell aktör som Etteplan väljer oss till sitt kontor”, säger Robert Kniola, grundare och vd på Wematter.

“En av de huvudsakliga anledningarna till att valet föll på just Gravity-skrivaren från Wematter är användarvänligheten vid drift och hur pass lätt det är för nya personer att komma igång med maskinen”, förklarar Matts Eriksson, sverigechef för Engineering Solutions på Etteplan.

Funktioner som skapar kundvärden

Etteplan har idag en stark position inom AM där målsättningen är att kunna utveckla företagets kompetenser och bistå alla kontor och ingenjörer med SLS-utskrifter.

”Med vår tidigare SLS-maskin hade vi minst en månads utbildning för en ny operatör för att köra maskinen på en grundläggande nivå. Gravity möjliggör en ökad användarvänlighet genom optimerade printparametrar som default.

Pulverhanteringen är en annan stor fördel då vi kommer runt utmaningarna att hantera pulver in och ut ur maskinen. Wematter har verkligen tänkt till på vilka funktioner som skapar kundvärden för utvecklingsorganisationer som oss”, tillägger Joachim Tollstoy, regionchef på Etteplan. 

Wematter Density in the Etteplan workshop

I Wematters ekosystem ingår även rengöringsstationen Density 2021 som syns i bilden ovan.

Utöver uthyrning av konsulter på plats hos kund har Etteplans strategi sedan flera år tillbaka varit att leverera kompletta utvecklingsprojekt och helhetsåtagande. Sedan tidigare har Linköpingskontoret satsat på en lokal verkstad med förmåga att ta fram snabba prototyper med olika typer av 3D-skrivare. Genom Wematters Gravity kommer kapaciteten att öka avsevärt samtidigt som arbetstiden hos personalen kommer att fokusera på utvecklingsarbete snarare än maskinstöd. Nu kommer Etteplan att stärka sin position både lokalt genom att öka kvalitén och flexibiliteten i projekten men också nationellt med ett avancerat 3D-skrivarsystem från Wematter.

Flera olika typer av samarbetsprojekt

“Etteplan är också framstående inom komposittillverkning till exempel glas och kolfiber. Vi har i flera projekt använt oss av glas och kolfiber i våra Gravity-maskiner och har expertis inom området hos våra materialforskare vilket gör detta samarbete väldigt intressant”, avslutar Robert Kniola.

Med Etteplans kompetens inom mekanisk konstruktion, olika typer av optimeringstjänster, kompositer och AM kommer Wematters SLS-3D-skrivare Gravity kunna nå sin fulla potential. Dessutom kommer placeringen hos Etteplan resultera i flera olika typer av samarbetsprojekt som vi kommer att rapportera mer om när det har konkretiserats.

Om Wematter AB

Wematter är en svensk tillverkare som gör avancerad SLS 3D-utskriftsteknik tillgänglig för företag för att producera på ett smartare sätt enligt visionen “We make things smarter globally”. Wematter utvecklar också sin egen mjukvarusvit med banbrytande 3D-utskriftsprogramvara som gör det lättare för designers, ingenjörer och tillverkare att använda SLS 3D-utskrifter för nästa generation av produkter.

Med Wematters DNA läggs fokus på användarupplevelse, enkelhet, hållbarhet och prestanda. Detta har lockat toppkunder som SAAB, Volvo och Husqvarna. Företaget grundades av mekanikkonstruktörer som arbetat med SLS, SLA, FDM 3D-skrivare och även formsprutning och CNC-fräsning. Från grundandet 2014 har Wematter levererat 3D-skrivare och 3D-utskrifter till biltillverkare, sjukhus och flygfabriker.

Om Etteplan

Etteplans tjänster omfattar lösningar inom maskin- och anläggningskonstruktion, mjukvaror och inbyggda system samt teknisk dokumentation. Kunderna är världsledande företag inom tillverkningsindustrin. Etteplans tjänster är inriktade på att förbättra konkurrenskraften för kunders produkter, tjänster och tekniska processer genom hela produktlivscykeln. Resultatet av Etteplans innovativa ingenjörskunnande syns i många industrilösningar och vardagsprodukter.

Etteplans omsättning uppgick till cirka 263 miljoner euro 2019. Bolaget har idag cirka 3 400 medarbetare i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Polen och Kina. Etteplans aktie är noterad på Nasdaq Helsinki Oy under tickern ETTE. För mer information om Etteplan, besök www.etteplan.com

Kontakt

press@wematter.se

Ladda ned Mediakit