Exportera STL-filer till 3D-skrivare

David Boström3D-printingLeave a Comment

Det finns många olika sätt att exportera stl-filer till 3D-skrivare och SLS-utskrifter. Detta är en guide för att förtydliga processen, så att du kan optimera inställningarna för dina specifika behov.

Vad är STL?

STL-formatet är det mest använda formatet för additiv tillverkning, oftare känt som 3D-printing. STL står för Standard Tessellation Language eller STereoLithography. Formatet beskriver ett 3D-objekts ytgeometri utan någon färg, textur eller andra egenskaper.

Detta format använder sig av en serie sammanlänkade trianglar för att återskapa eller reproducera en 3D-modells ytgeometri. Ju fler trianglar som ytan har, desto högre upplösning får 3D-modellen.

Varför ska du använda STL?

Många webbsidor som publicerar 3D-modeller använder sig av STL-format och tack vare formatets simplicitet blir storleken på filerna liten. De kan sakna precisionen som uppnås av andra format, men de flesta 3D-skrivare är på samma sätt begränsade i den detaljnivå de kan återskapa, så det spelar ingen större roll.

STL har blivit allmänt accepterat som standardformatet för modeller ämnade för additiv tillverkning och tillverkare av 3D-skrivare har därför konstruerat sina produkter för att fungerat med det. Även i princip samtliga mjukvaruplattformar för 3D-modellering kan öppna STL-filer och vissa har till och med utvecklat en speciell version som endast är till för att hantera STL.

Formatet fungerar även som ett gränssnitt mellan 3D-modellering och 3D-printing. Fullständiga 3D-modeller skapade med CAD-program kan vara komplexa att dela online, och svåra att läsa för 3D-skrivare. Konverteringen till STL förenklar modellen till en form som är lättare att förstå för en 3D-skrivares slicer-mjukvara, vilken delar upp modellen i lager som skrivs ut ett i taget.

Inställningar för att exportera STL-filer till 3D-skrivare

Nedan är några av de viktigaste inställningarna när det kommer till att exportera STL-filer för 3D-skrivare. Dessa inställningar kommer resultera i lämpliga filstorlekar samt högkvalitativa utskrifter.

Enheter för STL-export

STL-filer är enhetslösa, det vill säga de behåller inte information om hur stor en modell är i faktiska mått när filen sparas i ett program och sedan öppnas i ett annat, vilket kan ställa till problem när de exporteras till en 3D-skrivare. Det är därför viktigt att ange korrekt enhet för en modell när denna importeras i ett visst program. Skulle en modell först ritas i mm och sedan öppnas upp i tum istället blir den cirka två och en halv gånger för stor. För Wematters SLS 3D-skrivare Gravity används till exempel i första hand mm för att ange modellens storlek.

Animationen ovan visar hur stor skillnaden i storlek blir när enheten ändras från mm till tum i programmet 3D Builder.

ASCII  eller binära tal

Eftersom STL-filer i så stor utsträckning används för 3D-skrivare kan det va bra att tänka på hur informationen sparas i filen för att den ska bli så enkel att läsa som möjligt för maskinen. STL-filer kan lagra information på två olika sätt, antingen genom binär kodning eller genom ASCII-kodning. Binär kodning är bäst för 3D-skrivare eftersom det endast innehåller ettor och nollor och resulterar i mindre filer som är lättare att dela. ASCII-filer är textbaserade och visuellt lättare att läsa men genererar större filstorlek och tar längre tid att läsa in. De tyngre filerna är också onödiga på det sätt att de heller inte ger bättre kvalitet på utskrifterna, då alltför små detaljer inte går att skriva ut.

Upplösning

Vi lärde oss ovan att STL-formatet använder sig av en serie sammanlänkade trianglar för att återskapa ytgeometrin av en solid modell. När du ökar upplösningen  kommer flera sådana trianglar användas vilket bättre flätar samman ytorna på 3D-modellen, men ökar också storleken på STL-filen. Om modellen exporteras i för låg upplösning kommer modellen har synliga trianglar på ytan när den skrivs ut. Ofta är detta någonting som man vill undvika men det kan också utnyttjas för att skapa “low poly”-modeller med ett digitalt utseende.

Bilderna ovan visar en 3D-modell av en ring i 3D Builder med en upplösning på 768 respektive 20 000 ytor.

Att välja rätt parametrar för export

Upplösning på STL-filen kan du ändra genom att justera toleransen i CAD-mjukvaran. Varje program har sina egna sätt för att specificera detta men de flera använder två parametrar som vi väljer att kalla maximal distansavvikelse (från engelska: chord height) samt vinkeltolerans (från engelska: angular tolerance).

Den första anger det maximala avstånd som mjukvaran kommer tillåta mellan ytan på den ursprungliga 3D-modellen och ytan på STL-filen. En mindre sådan avvikelse kommer hjälpa att mer noggrant representera ytans kurvatur. Ett rekommenderat värde för detta är 1/20 av 3D-utskriftslagrets tjocklek och aldrig under 0.001 mm.

Maximal distansavvikelse för att exportera STL-filer till 3D-skrivare

Illustrationen ovan visar den maximala distansavvikelsen (chord height)

Den senare parametern begränsar vinkeln mellan två normalplan för angränsande trianglar. Standardvärdet för detta är ofta 15 grader. Vissa mjukvaror anger också denna tolerans som ett värde mellan 0 och 1. Vi rekommenderar standardvärdet på 15 grader eller värde 0, såvida du inte behöver en högre inställning för att uppnå en jämnare yta.

vinkeltolerans vid för att exportera STL-filer till 3D-skrivare

Illustrationen ovan visar vinkeltoleransen (angular tolerance)

Wematter Deep Space och hantering av filer

stl file in Deep Space

Konvertering från ASCII till binär kod

I vissa fall kan man ha missat att göra vissa inställningar, till exempel att exportera sin fil med binär kod, och ibland är det helt enkelt inte möjligt att välja detta. Vid sådana tillfällen kan Wematters mjukvara Deep Space konvertera om från ASCII till binär kodning och lyckas läsa filen.

Importera STL-filer i Deep Space för konvertering och sedan till 3D-skrivare

När du laddar upp en ASCII-kodad fil visar statusmeddelandet ovan att Deep Space konverterar kodningen.

Filstorlek

När det gäller filer som ska exporteras till en 3D-skrivare är nödvändigtvis större filer inte bättre än filer med liten storlek. Ju större filer som väljs, desto längre tid tar dessa att ladda upp i Deep Space gränssnitt vilket gör dem opraktiska att arbeta med. Det är då bättre att konvertera dem från början med hjälp av inställningarna ovan så de inte är större än nödvändigt för den kvalitet som utskrifterna kräver. Skulle ändå en för stor fil laddas in i programmet så reduceras denna i bakgrunden för att bli lättare att hantera.

Repair tool

Repair tool är en programvara inom Deep Space molntjänster som kan reparera trasiga filer innan vidare bearbetning. Om en ofullständig fil laddas upp med en modell som innehåller luckor, kommer programmet att försöka fixa dessa innan objektet placeras i scenen. Verktyget letar då efter hål mellan polygoner, väggar utan specificerad tjocklek eller platser där trianglar inte ansluts på ett korrekt sätt och försöker lösa dessa problem med olika algoritmer för att få fram en form som går att skriva ut.

Importera STL-filer i Deep Space för reparation och sedan till 3D-skrivare

När du laddar upp en trasig fil visar statusmeddelandet ovan att Repair tool arbetar med att fixa filen.

Snabbguider för att exportera stl-filer till 3d-skrivare från olika programvaror

Inventor: Hur man exporterar STL-filer för 3D-utskrift

 1. Välj Rebuild all i menyn Tools. Detta säkerställer att designdatan innehåller nya ändringar och att de inte är skadade.
 2. Välj File och sedan Save Copy As
 3. Välj STL Files i rullgardinsmenyn.
  Exportera STL-filer till 3D-skrivare från Inventor
 4. Klicka på Options.
 5. I dialogrutan, välj High (för yta med högsta kvalitet) och klicka på OK (inställningen ”High” ger också den största filstorleken)
 6. Kontrollera att Binary ifyllt samt att enheten är angiven i millimeter innan du trycker OK.

Catia: Hur man exporterar STL-filer för 3D-utskrift

 1. Klicka på Generate CATPart from Product från Tools-menyn
  Exportera STL-filer till 3D-skrivare från Catia
 2. Välj File och Save As
 3. Välj STL i listan för filtyp

Solidworks: Hur man exporterar STL-filer för 3D-utskrift

  1. Klicka på File och Save As
 1. Välj STL i listan för filtyp
 2. Klicka på Options, Resolution, välj sedan Fine eller Custom och tryck OK
  Exportera STL-filer till 3D-skrivare från Solidworks

Sketchup: Hur man exporterar STL-filer för 3D-utskrift

 1. I SketchUp är det inte säkert att det går att skapa STL-filer direkt i programmet. Du måste du först ladda ned ett tillägg för att kunna exportera STL-filer för 3D-skrivare.
 2. Ladda ned och installera SketchUp STL
  Exportera STL-filer till 3D-skrivare från SketchUp
 3. Välj Export to DXF or STL från Tools-menyn.
 4. Välj Millimeters som enhet och Binary som filformat för modellen

Vill du veta mer om vår mjukvara Deep Space framtagen specifikt för SLS 3D-printing?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.