Fördelar med pulverhantering i SLS 3D-skrivare

| vägen till en enklare och hållbarare arbetsmiljö med Gravity

Läs vår gratis översikt

Pulverhantering inom additiv tillverkning kan se olika ut beroende på vilken teknik som används. Wematters maskin Gravity använder sig av 3D-skrivartekniken Selective Laser Sintering (SLS). Denna metod använder en högeffektslaser för att smälta samman partiklar av ett material till den slutliga utskriften.

Materialet i form av ett pulver placeras i en byggkammare och bildar där en så kallad pulverbädd. När laserstrålen har smält samman alla partiklar, kyls kammaren ned så utskrifterna svalnar och kan tas ut för vidare bearbetning.

Denna process innebär alltså en pulverhantering dels innan utskriften, och dels när objektet färdigställts. Ladda ned vår översikt här intill för att läsa mer om hur Wematter tar sig an detta under utskriftsprocessen.

Fördelar med pulverhantering i SLS 3D-skrivare

Ladda ned pdf

Skicka nedladdningslänk till:

I confirm that I have read and agree to the Privacy Policy.

I want to receive news and offers from Wematter (in English)