SLS 3D-skrivaren Gravity tar prototyper till slutprodukter på Berzeliusskolan

Victoria Malmgren3D-printing, UtbildningLeave a Comment

Gravity at Berzeliusskolan

Som första lärosäte att ingå avtal med Wematter är Berzeliusskolan också den kund som vi under läsåret 2021/2022 kommer följa för att lära oss hur dem använder SLS 3D-skrivaren Gravity i skolarbetet, från prototyp till slutprodukt. 

Nils Winge är läraren som drivit på inköpet av en ny och mer avancerad 3D-skrivare till skolan. Han är snabb med att berätta att detta gjort att skolans elever nu kan genomföra mer verklighetstrogna projekt. Samtidigt ger det Berzeliusskolan som utbildningssäte ett stort försprång jämfört med konkurrenter om samma gymnasieelever.

I det här caset kommer vi följa två elevgrupper som går sista året på gymnasiet. Dessa elever genomför sitt gymnasiearbete (nedan kallat GA) under läsåret 2021/2022. Gymnasiearbetet pågår från augusti till april med syfte att eleven från start till mål ska genomföra ett projekt där hen får visa upp de kunskaper som inhämtats under utbildningen. Dessa två elevgrupper har tillsammans med Nils kommit fram till två problemområden som de i grupper om fyra ska ta från prototyp till färdig produkt.

Ergonomiskt dörrstopp för självstängande dörrar

När vi besöker skolan i början av december har grupperna kommit så pass långt i sitt GA att de har tagit fram flera prototyper utskrivna med SLS 3D-skrivaren Gravity. En av grupperna är inne på prototyp nummer fyra där alla modeller genomgått ett antal justeringar för att komma närmare slutmålet, ett ergonomiskt dörrstopp för självstängande dörrar. 

Från vänster, prototyp ett, två och tre av det ergonomiska dörrstoppet. Dessa har genomgått diverse justeringar, tex mindre handtag, starkare mittparti och bättre passform mot dörrkarmen. 

Från vänster, prototyp ett, två och tre av det ergonomiska dörrstoppet. Dessa har genomgått diverse justeringar, tex mindre handtag, starkare mittparti och bättre passform mot dörrkarmen.

Den sista prototypen när vi träffar eleverna i december. Här i sin rätta miljö, självstängande dörrar. 

Den sista prototypen när vi träffar eleverna i december. Här i sin rätta miljö, självstängande dörrar.

Tystare klassrum för mer behaglig förflyttning av stolar med metallben

Den andra gruppen har tagit fram två olika prototyper för att minska ljudnivån på stolar med metallben. Detta är ett är vanligt förekommande problem i klassrum idag. Stolens ben ger ifrån sig ett högt ljud samt vibrationer som kan störa även till andra klassrum. Detta vill gruppen lösa genom en idé som bygger på att stolen rullas vid förflyttning, men står stabilt när en person sitter på stolen. Gruppens nästa steg är att prova olika material tillsammans med det plastmaterial som används i Gravity, Aurora PA11. 

Prototypen för tystare klassrum. En ny "fot" på stolsben av metall.

Prototypen för tystare klassrum. En ny ”fot” på stolsben av metall.

Här visar en elev hur prototypen fungerar i praktiken. Kulan åker in i foten när en person sätter sig på stolen, men rullar på kulen vid förflyttning av stolen.

Här visar en elev hur prototypen fungerar i praktiken. Kulan åker in i foten när en person sätter sig på stolen, men rullar på kulen vid förflyttning av stolen.

Prototyper som tåls att testas i verklig miljö

Eleverna i projektet tycker det är väldigt roligt att kunna framställa prototyper med kvalité som är likvärdig med en produktionskomponent. Prototyperna kan användas och testas i sin riktiga miljö utan att ta skada. En av grupperna har även låtit en tänkbar målgrupp testa en prototyp i sin verksamhet. Detta för att få så tillförlitlig feedback som möjligt. Den feedbacken används i nästa steg av produktutvecklingen. Samtidigt gör det GA än mer verklighetstroget när prototypen kan testas i skarp miljö.

Berzeliusskolans elever kommer under vårterminen att delta i Svenska gymnasiemästerskapet för Innovatörer “Blixtlåset”. Nästa gång vi träffar skolans elever har dem skickat in sina bidrag. Vi ser fram emot att se hur arbetet fortskridit sedan december!

Vill du veta mer om hur din skola, universitet eller annat lärosäte kan använda modern, industriell additiv tillverkning i utbildningen? Kontakta oss så berättar vi mer.


Om Wematter AB

Svenska 3D-skrivartillverkaren Wematter tillgängliggör avancerad industriell teknik i en användarvänlig helhetslösning, med både hård- och mjukvara. Det gör att kunder kan producera exempelvis motorsågar, benproteser och robotarmar direkt där behovet finns. Genom fokus på användarvänlighet sparar man arbetstid och investeringsbarriärer. 3D-skrivarlösningen sänker trösklarna för användandet på plats i kundens kontors-, tillverknings-, och utvecklingsmiljöer och skapar därmed nya kommersiella möjligheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.