Lego följer med Wematter mot en hållbar framtid

RobertMaterial, Nyheter, Plastguide

När en av världens största leksakstillverkare tar initiativ i frågan finns potential att hållbarhetsarbetet i större utsträckning tar avstamp in i framtiden. 

Lego har meddelat att det under 2018 kommer att lanseras legobitar tillverkade av biobaserad plast. Plasten de valt att använda heter Polyeten. Det är en mjuk och stryktålig plast som tillverkas av sockerrör. Dessa bitar skulle utgöra 1 till 2 procent av Legos totala plasttillverkning. Inledningsvis är det botaniska element såsom träd och buskar som har börjat produceras. Polyeten är ett material som vi också använder, det går under plastgruppen Termoplast. Plaster som ingår i begreppet termoplaster definieras av återvinningsbarhet med möjlighet till omformning vid nedsmältning. Det här är ett stort steg mot en hållbar framtid för en så pass stor tillverkare av plastprodukter, vars nuvarande plastdetaljer tillverkas av oljebaserad plast. Utöver detta har Lego ingått ett samarbete med WWF i syfte att minska koldioxidutsläpp i såväl sin tillverkning som logistik.

 

Val av material är en av många hållbarhetsåtgärder vi på Wematter investerar i för en hållbar framtid. Begreppet “hållbart material” kan anses vara aningen löst och svårt att definiera. Vi anser att begreppet hela tiden måste utmanas för att vara relevant i tiden. Det handlar alltså om att konstant söka nya alternativa lösningar som lämnar mindre ekologiska fotavtryck. Ett av många projekt vi är delaktiga i har som mål att just ta fram ett pulver av nanocellulosa som är helt förnybart och går att använda vid 3D-printing.


Vi ingår också i projektet PRECIIS med mål att öka precisionen inom preoperativ ortopedisk vård. Vi tillhandahåller ortopeder med utskrifter i full skala av frakturer som underlag i arbetet inför, och därmed också kvaliteten på, operation. I detta anseende är det hållbarhet i form av kortare operationstider det handlar om. Klicka här och här för att läsa mer om hur vi bidrar till ökad hållbarhet inom ortopedin.