Investerarrelationer

Välkommen till våra sidor för investerare. Här hittar du finansiell information om Wematter AB. Ladda ner rapporter, presentationer och finansiella nyckeltal. Håll koll på aktiens kursutveckling och prenumerera på våra pressmeddelanden.

Introduktion till Wematter

Wematter är ett så kallat PaaS-bolag (Product as a Service) som tillhandahåller och utvecklar tjänster inom additiv tillverkning. Verksamheten bygger på Wematters egenutvecklade system för 3D-utskrifter, där den centrala produkten utgörs av en polymerskrivare med pulverbäddsteknik, som tillsammans med tillhörande utrustning långtidsuthyrs till kund. 3D-skrivaren är CE-märkt som IT-utrustning och kan placeras direkt i en kontorsmiljö eller i ett laboratorium hos kund.

Wematters banbrytande helhetslösning breddar de kommersiella möjligheterna på en marknad som ska sjufaldigas på fyra år och i dag omsätter fem miljarder euro. Wematters lösning gör det enklare och snabbare för utvecklare att ta fram nya produkter eller för verkstäder att tillverka hållbara och fullt funktionella reservdelar. PaaS-affärsmodellen skapar förutsättningar för stabila och återkommande intäkter både från hyra samt bolagets tillverkningsmaterial.

Aktieinformation

Wematter har gett ut aktier i en serie. Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Bolagets aktier är denominerade i SEK och har utgivits enligt svensk rätt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida emissioner om inget annat är beslutat. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Inga restriktioner finns avseende eventuell utdelning annat än vad som följer av svensk rätt. Samtliga aktier är fritt överlåtelsebara. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear.

Prenumerera på våra pressmeddelanden