Aktien

Wematter har gett ut aktier i en serie. Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Bolagets aktier är denominerade i SEK och har utgivits enligt svensk rätt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida emissioner om inget annat är beslutat. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Inga restriktioner finns avseende eventuell utdelning annat än vad som följer av svensk rätt. Samtliga aktier är fritt överlåtelsebara. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear.

Aktieägarinformation

De fem största ägarna per 2021-09-30.

ÄgareAntal aktier
LMK Forward AB886 450
Syntrans AB790 575
Cubler AB757 300
Rambas AB619 600
Henrik Lundgren Holding AB538 200
Summa 5 största ägarna3 592 125 (53,9%)

Aktiekapitalets utveckling

DatumHändelseAntal nya aktierFörändring
aktiekapital (SEK)
Aktiekapital
(SEK)
Kvotvärde
(SEK)
2014-11-20Uppläggning av aktiebok50 00050 00050 0001
2015-09-30Nyemission – Teckning av aktier
genom konvertering av konvertibel
15 686+15 68665 6861
2016-11-17Nyemission16 421+16 42182 1071
2017-06-27Nyemission20 394+20 394102 5011
2018-03-15Nyemission32 787+32 787135 2881
2018-11-28Nyemission50 719+50 719186 0071
2020-11-20Nyemission – Teckning av aktier
med stöd av teckningsoptioner
13 333+13 333199 3401
2021-03-03Nyemission – Teckning av aktier
genom konvertering av konvertibel
23 823+23 823223 1631
2021-03-03Nyemission43 334+43 334266 4971
2021-05-10Nyemission368+368266 8651
2021-09-08Aktiesplit6 404 7600266 8650,04
2021-09-08Fondemission0+400 297,50667 162,500,10
 Summa6 671 625667 162,50