Universitetsstudenter använder 3D-utskrifter för att skapa lacrosseklubbor

Robert3D-skrivare

lacrosseklubbor gjorda av 3D-utskrifter

När det kommer till funktionalitet börjar tekniken 3D-printing verkligen göra stora framsteg. 3D-printing som tidigare var en teknik som främst användes till att skapa prototypdelar börjar nu även användas till att skapa slutprodukter för konsumenter. För några studenter vid universitetet i Bath var användandet av 3D-utskrifter en förutsättning för att kunna genomföra ett helt unikt projekt.

En 3:e års maskinteknikstudent vid universitet Bath var ansvarig för att driva ett projekt som utforskade möjligheterna till att skriva ut lacrosseklubbor till skolans lacrosselag.

”Idén kom från en annan student här på universitetet som ville undersöka hur grupper arbetar tillsammans. Han organiserade därför en tävling för Bath och Bristols universitets Lacrosselag där deltagarna fick i uppgift att producera lacrosseklubbor till hela laget för maximalt £500. Dessa skulle sedan kunna använda i en riktig match där universiteten spelar mot varandra. Klubborna fick tillverkas av vilket material som helst, men på grund av tävlingens längd på fem veckor och prisbegränsningen bestämde vi oss för att 3D-printing var det bästa alternativet.”

Deltagarna tvingades dessutom att följa de standarder som ”the Federation of International Lacrosse” har på sina klubbor. Vikten på huvudet skulle vara under 300 g och dimensionerna skulle även de följa officiella riktlinjer.

Med hjälp av Solid Edge ST6 skapade deltagarna först en CAD-modell och sedan en 3D-tryckt prototyp. Efter lite ändringar av prototypen, skrev de sedan ut ytterligare 10 lacrosseklubbor. Samtliga huvuden har ungefär samma storlek och form, även om vissa av dem har skrivits ut i två separata delar och andra i tre sektioner.

När 3D-utskrifterna skrivits ut nålades de sedan ihop med stålstift och limmades ihop med epoxy. Det tog ungefär 20 timmar för studenterna att skriva ut klubborna och resultatet blev nästan exakt så som eleverna hade tänkt sig.

lacrosseklubbor gjorda av 3D-utskrifter

”Vi har nu testat klubborna och de fungerar ok!” Fångstområdet är däremot ganska litet eftersom huvudet designades så att vi skulle kunna sätta in stålstiften. Vi har däremot inte testat dem med handtag ännu eftersom vi inte vill riskera att förstöra dem innan matchen som går av stapeln den 2:e juni. De är väldigt ömtåliga och riskerar att spricka när de träffas, därför försöker vi istället ändra vår taktik och spela matchen med så lite kontakt som möjligt. Massproducerade lacrosseklubbor görs idag främst av formsprutad nylon, som är ett hållbart och flexibelt material som klarar av påfrestningen de utsätts för i en Lacrossematch.”

3D-modell till tillverkning av lacrosseklubbor

Alla personer som är inblandade i projektet är intresserade av att se hur väl dessa 3D-utskrivna klubbor kan klara av en riktig match. De misstänker dock att klubborna kan vara för ömtåliga för att klara en match, men de tror också att 3D-utskrifter kan ha en hel del potential som hjälpmedel i tillverkningen av lacrosseklubbor i framtiden.

 

 

Källa: http://3dprint.com/68954/3d-printed-lacrosse-sticks/