Microsoft- nytt filformat för 3D-printing under Build 2015

Robert3D-printing

Microsoft har nyligen meddelat att man kommer att avslöja information om ett nytt filformat för 3D-printing i Windows 10 på årets Build-konferens i San Francisco. Mjukvarujätten är av åsikten att de nuvarande filformaten är omoderna, och tror att de genom att koppla samman CAD-program med hård- och mjukvara för 3D-printing i ett informationsrikt format skulle kunna få 3D-printing att nå sin fulla potential.

Nytt filformat för 3D-printing

Microsofts medarbetare Gavin Gear skriver i ett inlägg att informationen i nuvarande filformat är för dålig och att formaten inte kan klara av funktionerna hos dagens moderna 3D-skrivare. Som ett exempel på ett gammalt filformat nämner han STL, ett format som redan är 26 år gammalt och fortfarande varken kan beskriva färg eller struktur. Dessutom är det så att enklare 3D-skrivare oftast skriver ut objekt som är svåra eller omöjliga att beskriv med hjälp av sådana format. Uppenbarligen finns det en tydlig skillnad mellan den befintliga mjukvarans möjligheter och hårdvarans möjligheter som begränsar vad vi i dagsläget kan åstadkomma med 3D-printning.

Om ni vill läsa mer om ett nytt filformat för 3D-printing kan ni fortsätta att läsa här:

http://www.3ders.org//articles/20150426-microsoft-to-reveal-new-3d-printing-file-format-during-build-2015.html


l