Performance Matter

RobertMaterial, Plastguide

Performance Matters

Tar vi fram eget material?

Ja, vi tar fram eget material. Vår vision är att 3D-skrivarteknik ska kunna vara ett alternativ till dagens traditionella produktion. För att vår dröm ska bli verklighet krävs komponenter av högsta kvalitet och därför använder vi endast det bästa materialet som marknaden erbjuder. Visar det sig att det bästa materialet på marknaden inte har den kvalitet vi efterfrågar, tar vi saken i egna händer. Wematter har flera pågående förstudier och utvecklingsprojekt inom framtidens AM-material.

Vårt material Aurora är en typ av termoplast, det innebär att materialet är återvinningsbart genom nedsmältning och lämnar därmed ett mindre ekologiskt fotavtryck än härdplaster som många av våra konkurrenter använder. Aurora representerar också hållbarhet i den aspekten att det har mycket fina mekaniska egenskaper. Det är ett biobaserat material som levererar riktigt starka utskrifter. Tillsammans med det som gör Gravity unik; vår process, molntjänst och unika pulverbäddsteknik, resulterar slutprodukten i en mycket stark 3D-utskrift som är flexibel, töjbar samt tål både vatten och UV-ljus.

Samtliga delar i processen som utgör Gravity är utvecklade för att arbeta tillsammans, Aurora når sin fulla potential i vår unika process. Därför kan våra kunder nyttja alla möjligheter som Aurora erbjuder. Dess styrka och mångsidighet gör att utskrifter som produceras i Gravity lever upp till strikta krav från industriella applikationer såväl som till slutprodukter som kommer i direktkontakt med människor.

Aurora är en del av Wematter

Materialet utgör en del av vad som är Gravity, därför är det också en del av Wematter. Materialets egenskaper och vad dessa representerar är av stor vikt ur ett bredare perspektiv, materialet måste representera Wematters värderingar. Värderingar för oss är mer än bara den ytliga definitionen av hållbarhet, harmoni, pionjärskap och respekt. Samtliga värdeord genomsyrar allt vi gör, från hur vi förhåller oss kring regler under en pingismatch på lunchen, till hur vi aktivt arbetar med utveckling av alla delar som utgör Gravity. Materialets hållbarhet definieras av utskriftens fysiska hållbarhet, det ekologiska fotavtrycket och dess ekonomiska hållbarhet.

För att få en klarare bild av hur Wematter arbetar med val av material och hur framtidsplanerna ser ut, har vi intervjuat Jonas Andersson på Wematter.

Hej Jonas, vad arbetar du med på Wematter?
Jag jobbar med processutveckling i och omkring Wematters 3D-skrivare Gravity. Jobbet innebär fokus på grundmaterial och de färdiga utskrifternas egenskaper.

Vilken roll anser du att materialet har i produkten som är Wematter Gravity?
Jag tycker det är mycket spännande att det material som Wematter använder kan bli precis vad som helst. Vår tillverkningsteknik innebär att vilka objekt som helst kan framställas med samma grundmaterial exakt där och då behovet finns. Det material som går åt till att tillverka objektet är precis just så mycket som objektet består av, inget extra material behöver kasseras vid tillverkningen.

Hur ser processen ut vid val av material?
Det börjar alltid i ett kundbehov. Nya material som kan erbjuda efterfrågade egenskap genomgår en grundlig kvalificering där fokus ligger på att de färdiga 3D-utskrifternas egenskaper. Materialstyrka är viktigt för Wematter och våra kunder, men även biokompatibilitet har blivit allt mer viktigt. Wematter Aurora kommer från förnyelsebara källor.

Hur ser du på framtida arbete kring material till Gravity?
Vi ser att additiv tillverkning ligger i framtiden och tror att flera olika nya områden kommer att bli intresserade av AM-teknikens fördelar. Wematter har flera pågående förstudier och utvecklingsprojekt igång inom framtidens AM-material. Nya krav och nya material kommer med nya teknikområden. Wematter utvecklar Gravity så att vi kan uppfylla våra kunders AM-drömmar.


Varför Aurora?

Aurora är latin för norrsken (aurora borealis) och sydsken (aurora australis). Som en del av vårt Skandinaviska DNA har vi valt att omfamna ett av våra vackraste och mest magiska naturfenomen; Aurora.