Priset begränsar investeringsviljan i 3D-skrivare

Robert3D-skrivare, 3D-skrivartjänst2 Comments

En av alla perfekta 3D-utskrifter från 3D-akuten

Undersökning från Gartner visar att WEMATTERs tjänster är behövliga

I mitten av 2014 genomförde Gartner en världsomfattande undersökning gällande teknologi, användningsområde och begränsningar för 3D-skrivare. Studien visar att det vanligaste användningsområdet är framtagande av prototyper samt produktutveckling, och dessa två segment står inte helt oväntat för över 40% av den totala användningen. Den totala marknaden förutsägs att öka och enligt Gartner kommer nästan 50% av alla tillverkare av konsumentprodukter, industriprodukter och sjukvårdsartiklar att använda sig av en 3D-skrivare år 2018.  Det som är intressant är att över 11% av användningen är tillverkning av komplexa geometrier som inte är möjliga att tillverka med traditionella metoder. Detta är något som vi på WEMATTER tror kommer att öka mer de närmaste åren, då allt fler företag börjat anpassa sin design efter 3D-skrivarens möjligheter.

 

En annan intressant slutsats från undersökningen är att de största anledningarna till att företag avstår att investera i en 3D-skrivare är höga anskaffnings – och uppstartskostnader. Detta är någonting som vi på WEMATTER arbetar på att lösa genom att erbjuda smidiga tjänster för uthyrning av 3D-skrivare.

På WEMATTER ser vi många fördelar med att hyra en skrivare och de främsta är:

  • Ingen kapitalbindning och minskad belastning av likviditeten. Det gör att företaget kan använda sitt rörelsekapital där det gör mest nytta för verksamheten. En hyrd maskin har ingen påverkan på företagets soliditet och så dels ingen påverkan på företagets möjlighet att få framtida banklån.
  • Det är lätt att göra en budget då kostnaden alltid är fast och det finns ingen risk för oväntade utgifter.
  • Det ingår service och underhåll vilket leder till minskad risk för kostsamma driftstopp, och företaget kan fokusera på sin kärnverksamhet
  • Risken för felinvesteringar minskar och det är lätt och smidigt att uppgradera till en nyare maskin.
  • Företaget får tillgång till nya uppdateringar i mjukvaran vilket gör att man ständigt arbetar med konkurrenskraftig teknik.
  • Möjligheten att få rådgivning och utbildning till ett förmånligt pris.

Vi på WEMATTER både utvecklar vår egen maskin samt använder oss av andra kända tillverkare. Hör gärna av er till oss så kan vi ta fram ett förslag på vad som skulle kunna passa ert företag.

/Anders Lunnbäck – Management Consultant

2 Comments on “Priset begränsar investeringsviljan i 3D-skrivare”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.