Projekt Aquero använder 3D-utskrifter för att skapa en sötvattenssamlande vattenflaska

RobertOkategoriserade

Det finns många platser på jorden där det råder torka under de största delarna av året och där tillgången till dricksvatten är begränsad. Mindre än 3 % av den totala vattenmängden på planeten är drickbart färskvatten ingenjörer och forskare arbetar hårt med att utveckla sätt som kan skapa färskvatten från befintliga källor.

Projekt Aquero

 

Några som arbetar med att göra just detta är deltagarna i projekt Aquero. Deltagarna i projektet har utvecklat ett prisvärt sätt att få drickbart vatten genom att använda befintlig fukt som finns i atmosfären och som det inte vore nog utvecklar de sina produkter genom att använda sig av 3D-utskrifter.

Projektet är ett försök till att skapa ”världens första vattenflaska som fyller på sig själv” och trots att utvecklingen av produkten är långt ifrån klar har flera framgångsrika steg tagits. Genom att arbeta med sina prototyper, har teamet bakom Project Aquero redan lyckats generera 50 ml vatten per timme i standardförhållanden om 80 % relativ fuktighet och 24° C.

Projekt Aquero

”I en värld där mindre än 2 % av allt sötvatten är drickbart, är det nödvändigt att hitta ett alternativt sätt att samla in vatten”, säger teamledaren för Projekt Aquero.”

”Aqueros produkt kondenserar ångan i luften till dricksvatten. Den är bärbar och ger ett ekologiskt fotavtryck som inte är mycket större än en vanlig påfyllningsbar flaska. Metoden är kostnadseffektiv då nyckelinnovationer och modern tillverkning hjälper till med att hålla låga priser. Det är effektivt då metoden optimerar kondensorteknik för att skapa den bästa vattenavkastningen.”

Projekt Aquero

 

Processen där drickbart vatten skapas inifrån atmosfären är inte något nytt, däremot är skapandet av en bärbar lösning det. För att producera det drickbara vattnet har Projekt Aquero vidareutvecklat en befintlig kyl- och vattenproduktionsteknik.

För att fånga vattnet har en liten fläkt placerats på toppen av flaskan som drar den varma och fuktiga luften till en plastkylfläns. Temperaturförändringen från varmt till kallt får sedan fukten att kondenseras på en uppsättning flänsar och vattendropparna transporteras sedan genom en tratt och ner till vattenuppsamlingsbehållaren.

Project Aquero

Projekt Aquero skapade prototypens olika delar genom att använda 3D-utskrifter. Eftersom projektet började utvecklas med hjälp av en 3D-skrivare, är det också möjligt att se till att den slutliga produkten kan skapas med hjälp av en 3D-skrivare. Detta innebär i sin tur att samhällen med låga mängder sötvatten rent teoretiskt skulle kunna producera sina egna vattenuppsamlingsflaskor om de har tillgång till en 3D-skrivare.

Project Aquero

Nu undersöker deltagarna i Projekt Aquero sätt att integrera kolfilter i flaskan. Detta göra att enheterna inte enbart kan samla sötvatten, utan även kan filtrerar vattnet från eventuella föroreningar. Andra förbättringar som teamet vill göra inkluderar utnyttjandet av PET-plast för att underlätta solbakteriell bestrålning och användandet av en UV-glödlampa som hjälper till att döda eventuella bakterier som påverkar kvaliteten på vattnet.

Detta initiativ från Projekt Aquero är ett perfekt exempel på hur additiv tillverkning inte bara behöver sluta på utvecklingsstadiet av ett projekt utan 3D-utskrifter kan vara ett sätt att säkerställa att pålitliga varor till låga priser kan tillverkas för alla oavsett befintliga förhållanden. Mer sånt tycker vi på Wematter!

 

Källa: http://www.3ders.org/articles/20150410-project-aquero-uses-3d-printing-to-create-revolutionary-freshwater-collecting-water-bottle.html