Att välja SLS 3D-skrivare

Viktiga faktorer att ta hänsyn till

Ladda ner vår e-bok för att lära dig mer om din nästa AM-investering

Vad går vi igenom?

Att jämföra SLS 3D-skrivare

När du skaffar SLS 3D-skrivare är det viktigt att tänka på att detta är en relativt ny teknik som har genomgått vissa enorma förändringar de senaste åren, och med de stora investeringar som gjorts av leverantörerna av SLS 3D-skrivare kommer utvecklingen  definitivt att fortsätta.

Denna text är baserad på erfarenheter från sex SLS 3D-skrivare insamlade från intervjuer med kunder, återförsäljare och industrin, på mässor och via produktbroschyrer.

e-bok (på engelska)

Choosing an SLS 3D printer

Download pdf

Send download link to:

I confirm that I have read and agree to the Privacy Policy.

I want to receive news and offers from Wematter (in English)