Wematter utökar sitt ekosystem för 3D-utskrifter med ny hårdvara för bättre mekaniska egenskaper

David Boström3D-printing, Nyheter

Wematter Atmosphere ger förbättrad kontroll av byggkammarförhållandena i SLS 3D-skrivaren Gravity för ökad packningsgrad, ytfinish och mekanisk prestanda

Atmosphere kommunicerar med 3D-skrivaren Gravitys mjukvara och skapar en mer stabil termisk miljö under utskriftsprocessen. Detta resulterar i mer hållbara utskrivna komponenter och samtidigt minskar slitaget av det material som inte sammansmälts i pulverbädden inuti byggkammaren.

En annan fördel med den balanserade processen är ett högre antal möjliga komponenter per utskriftsjobb, det vill säga en ökad verkningsgrad, utan att riskera att delar smälter samman. Vita utskrifter blir även ännu vitare då ingen missfärgning av materialet kan ske.

“Det är väldigt roligt att efter flera års tid av utveckling se resultaten av vårt hårda arbete och att responsen från marknaden är så pass positiv. Atmosphere blir ytterligare en del i att göra vårt ekosystem skalbart. Våra kunder kommer modulärt kunna uppgradera sin utrustning med de egenskaper som passar företagets verksamhet”, säger grundare och vd Robert Kniola.

Bara koppla in och koppla av

Enligt Wematters vision att göra sina produkter så användarvänliga som möjligt kräver Atmosphere ingen ytterligare utrustning som ventilation eller tryckluft. Bara anslut enheten till ett vanligt vägguttag och koppla ihop den med Gravity.

Tack vare anslutningen till Gravitys programvara Deep Space startar Atmosphere automatiskt vid varje utskriftsjobb för ökad driftsäkerhet. Enheten fungerar endast genom att reglera luften som redan finns i rummet och adderar inga ytterligare ämnen till maskinen.

“Vissa tillverkare löser klimataspekten med komplicerad infrastruktur, andra löser det med en gastub vilket innebär en stor säkerhetsrisk. Vi har ett fristående system som är säkert för användaren ur arbetsmiljösynpunkt. Det blir ett tryggare alternativ än att till exempel bara koppla in en kvävegenerator”, förklarar grundare och vd Robert Kniola.

Ökad återvinningsgrad av använt material

Efter varje utskrift med 3D-skrivaren Gravity samlas återstående material upp med pulveruppsamlaren Inertia och sänds sedan tillbaka till Wematter för kontroll. Som en följd av mindre värmeskillnader minskar slitaget på det pulver som inte sammansmälts vilket gör att en större andel går att återvinna. Atmosphere blir därför en viktig beståndsdel i Wematters arbete för hållbar tillverkning där mängden förbrukat råmaterial sänks samtidigt som kunderna kan producera mer kostnadseffektivt.

Huvudfördelar med Atmosphere 2021

  • Ökade mekaniska egenskaper för komponenter vid stora utskriftsjobb
  • Ökad återvinningsgrad för pulver som inte sammansmälts vid utskrift
  • 70% förbättrad töjning vid brott av utskrifter med 100 % återvunnet pulver när Atmosphere används jämfört med samma utskrift utan Atmosphere
  • Ökade estetiska egenskaper för vitt utskriftsmaterial
  • Möjliggör ökad verkningsgrad av pulver vid utskrift av komponenter

Atmosphere product sheet download

Ladda ned Atmosphere produktbladWematter Atmosphere kommer vara tillgänglig från våren 2021 som ett tillval i Gravitys ekosystem för nya och befintliga kunder.

Om Wematter AB

Wematter är en svensk tillverkare som gör avancerad SLS 3D-utskriftsteknik tillgänglig för företag för att producera på ett smartare sätt. Visionen är “We make things smarter globally”. Wematter utvecklar också sin egen mjukvarusvit med banbrytande 3D-utskriftsprogramvara som gör det lättare för designers, ingenjörer och tillverkare att använda SLS 3D-utskrifter för nästa generation av produkter.

Wematter team 2020

Med Wematters DNA läggs fokus på användarupplevelse, enkelhet, hållbarhet och prestanda. Detta har lockat toppkunder som SAAB, Volvo och Husqvarna. Företaget grundades av mekanikkonstruktörer som arbetat med SLS, SLA, FDM 3D-skrivare och även formsprutning och CNC-fräsning. Från grundandet 2014 har Wematter levererat 3D-skrivare och 3D-utskrifter till biltillverkare, sjukhus och flygfabriker.

Kontakt

press@wematter.se

Ladda ned mediakit