Wematter lanserar förbättrad efterbehandlingsstation för 3D-utskrifter som sparar arbetstid

David Boström3D-printing, EfterbehandlingLeave a Comment

Wematter Density 2022

Svenska 3D-skrivartillverkaren Wematter lanserar en förbättrad version av den populära rengöringsstationen Density. Density 2022 är säkrare, snabbare och tystare för att tillgängliggöra pulverbäddsteknik i kontors-, labb- och produktionssmiljöer. Detta är ett led i att tillgängliggöra avancerad SLS-teknik i en användarvänlig hård- och mjukvarulösning.

Density hjälper till att undvika flaskhalsar i produktionen av SLS-3D-utskrifter genom att korta ned tiden som krävs för efterbehandling av tillverkade 3D-modeller med hjälp av vattenblästring och bearbetning med tryckluft.

Den nya upplagan av rengöringsstationen för SLS-utskrifter kommer med flera nyheter, bland annat en ny och starkare motor som kombineras med ett munstycke där både tryck och stråle kan justeras efter användarens önskemål. Förutom dessa nyheter är även Density 2022 tystare vid körning, något som är fördelaktigt då den ofta förekommer i kontorsmiljöer.

En Density ståendes på Wematters kontor öppnas upp

“Efter lanseringen av Density 2021 har vi fått mängder med positiv kritik och förbättringsförslag och önskemål om ny funktionalitet. Det har varit en utmaning att få ihop allt i en snygg förpackning men jag tycker vi har lyckats bra med Density 2022. Vi har prioriterat användarnas säkerhet i denna version vilket sänker trösklarna för tekniken och breddar användarbasen”, säger Robert Kniola, grundare och vd på Wematter.

Justerbart vattentryck och flöde

En av de största nyheterna med Density 2022 är ett nytt munstycke med varierbar vattenstråle. Det nya munstycket möjlliggör dels en bred stråle för att effektivt få bort pulver från stora ytor och dels en koncentrerad stråle för att effektivt få ut pulver från håligheter eller trånga passager. Detta passar utmärkt för utskrifter av SLS-typ men också andra tekniker som Polyjet, SLA och FDM. Nu går även tryck samt flöde att öka för att pulverborttagningen ska kunna ske ännu snabbare.

“I ett led att närma sig vår vision om ett system på varje utvecklingskontor har målsättningen i senaste årsmodellsrevisionen varit sänkt ljudnivå. Det har krävt en total omkonstruktion som inte bara sänkt ljudnivån till en helt ny nivå utan också möjliggjort konstruktionsförändringar för bättre producerbarhet. Wematters interna målsättning är att ett helt byggjobb ska gå att rengöra på under en timme. Density 2022 förflyttar nu Wematter ett steg närmare målet om att decentralisera additiv tillverkning för den bredare massan”, säger Robert Kniola, grundare och vd på Wematter.

Enkel att installera och använda

En av de andra nyheterna är att användaren får en enklare översikt över Densitys vattennivå. Den har även mer ergonomiska handtag samt en förbättrad sikt tack vare en ny torkarmotor. Density fortsätter att vara enkel att installera. Den har återcirkulerande vatten i ett slutet system vilket betyder att varken tillgång till avlopp eller extern vattenanslutning krävs. Dessutom har fokuset varit att förenkla tömning av vatten och tryckluft genom snabbkopplingar och enkla kranar.

“Vi får mycket positiv feedback kring designen av våra produkter och Density är lite av en förlaga för SLS-3D-skrivaren Gravitys framtid. Vårt designspråk på Wematter är inspirereat från vårt nordiska ursprung. Kall utsida med en varm insida. Precis som Gravity är varm på insidan och kall på utsidan är det nu också tydligare i Density med vår uppdaterade beslyning i kammaren med ett varmt vitt ljus”, säger Robert Kniola, grundare och vd på Wematter.

Sammanfattning av nyheter 2022

  • Ny och starkare motor med justerbart munstycke för effektivare rengöring av olika typer av utskrifter
  • Tystare drift genom omkonstruktion av både stålkonstruktionen och pumplösningen
  • Ny nivåindikering för att säkerställa rätt vattenmängd och avbrottsfri drift
  • Omdesignade handtag, bättre sikt och ny torkarmotor för bättre ergonomi
  • Enklare tömning genom nydesignade anslutningar och kranar

Om Wematter AB (publ)

Genom det svenska 3D-skrivarföretaget Wematters banbrytande lösning får sjukhus, kontor och verkstäder tillgång till ett heltäckande system. För första gången kan anställda enkelt själva skriva ut komponenter med samma hållfasthet och kvalitet som traditionell teknik.

Team Wematter

Den egenutvecklade helhetslösningen gör att kunderna får snabbare produktutveckling och en egen serietillverkning. Samtidigt som systemet skapar förutsättningar för ökad flexibilitet, lägre risk och sänkta tillverknings- och utvecklingskostnader. 

Presskontakt

press@wematter.se

Download mediakit

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.