Wematter lanserar SLS 3D-skrivare med förbättrad prestanda och ny termisk design

David BoströmNyheter

Med 3D-skrivaren Gravity 2021 tar Wematters system för additiv tillverkning tillförlitlighet till en ny nivå med hjälp av ny mekanisk hårdvara och förbättrad värmekontroll genom avancerade algoritmer i sin mjukvarusvit

En vision som Wematter burit med sig sedan started då man först tog fram sin användarvänliga 3D-skrivare Gravity är att eliminera allt underhåll av maskinen. Gravity är Wematters mest avancerade produkt som byggs för hand i Wematters lokaler och genomgår rigorösa kontroller. Med en komponentlista med över 400 unika komponenter är det en avancerad produkt med hög automatiseringsgrad. Ett led i visionen är också att automatisera så mycket som möjligt av användarens arbete vid 3D-skrivaren.

Många av de nya innovativa funktionerna som Gravity 2021 integrerats med avlägsnar helt och hållet vissa underhållsmoment och maskinen får en jämnare sintringsprocess med hjälp av mjukvarans nya algoritmer.

“Många av våra konkurrenter låter användaren styra processparametrarna i maskinen vilket tvingar kunder till att anställa renodlade operatörer. Det vill vi ändra på! Vi vill sänka trösklarna för AM i utvecklingsorganisationer och produktägande bolag och göra det mer tillgängligt genom att minska kraven på användaren. Genom Gravity 2021 hoppas vi att vi tar ännu ett kliv i den riktningen. En timmes utbildning ska räcka för att vem som helst kunna skriva ut oavsett tidigare erfarenhet”, säger grundare och vd Robert Kniola.

Förstärkt recoater – en vital del för utskriftens kvalitet

När det gäller maskinens hårdvara är det recoatermekaniken som genomgått den största förändringen. Genom att ytterligare kapsla in konstruktionen slits inga rörliga delar under drift. Tack vare detta sparas även två av tio moment in vid varje rengöring av maskinens byggkammare och minskar ställtid för varje påbörjat jobb.

“En utmaning för vår bransch är att man kan få recoater-haveri vilket kan vara förödande för utskrifterna. Det blir nu ett minne blott med vårt nya system. Man kan jämföra den nya recoatern med en robust snöplog som inte viker sig för några hinder. Oavsett vad den stöter på kommer den alltid fram. Nu rör vi oss mot visionen att aldrig ha produktionsstopp på grund av recoatern. Ett internt mål vi har är att samtliga av genomförda jobb ska vara framgångsrika”, forsätter Robert.

Att byta recoatersystem är en omfattande förändringen i en pulverbäddsmaskin och det är tack vare Wematters erfarenhet inom egen mekanik och kunskap om SLS-processen som Gravity 2021 nu utrustats med ett helt nytt recoatersystem.

En 3D-skrivare av SLS-typ, som Wematters Gravity, bygger upp en utskrift genom att smälta samman pulver med hjälp av en kraftfull laserstråle ett lager i taget. För varje lager som ska fyllas på är det recoaterns uppgift att sprida ut ett tunt skikt material så jämnt som möjligt över pulverbädden. Recoaterns roll är en vital del för prestandan på utskriften för om inte varje lager av pulver fördelas lika över hela ytan kommer inte heller utskriftens yta bli likvärdig. En recoater med jämn och fin gång gör så att även utskriften blir jämn och fin på ytan.

Jämnare värmefördelning

En annan avgörande faktor för att säkerställa så homogen ytfinish och mekanis kvalité som möjligt är en jämn värmefördelning under hela utskriftsprocessen. Ny hårdvara som innefattar en förbättrad sensoruppsättning tillsammans med omfattande mjukvaruuppdateringar gör att signalbehandlingen kan uppnå en mer exakt avläsning av temperaturavvikelser under pågående utskrift. Detta kompenserar för en oregelbunden termisk miljö vilket ger högre prestanda och en jämnare värmefördelning över hela byggkammaren.

Ett helt ekosystem med pulverrengöring och återvinning

I samband med lanseringen av Gravity presenteras även Density 2021, en helt ny modell av den populära rengöringsstationen med förbättrad ergonomi. Utöver detta får systemlösningen utökning i form av Inertia 2021, en enhet som samlar upp det pulver som blir över efter en utskrift i förslutna påsar som sedan skickas tillbaka till Wematter för återvinning och återanvändning.

I bilden ovan syns 2021 års modeller av Wematters system i företagets showroom som byggs upp för att demonstrera produkterna vid besök samt vid det ökade antalet videomöten med intressenter.

Ett urval av nya funktioner i Gravity 2021

Om Wematter AB

Wematter är en svensk tillverkare som gör avancerad SLS 3D-utskriftsteknik tillgänglig för företag för att producera på ett smartare sätt enligt visionen “We make things smarter globally”. Wematter utvecklar också sin egen mjukvarusvit med banbrytande 3D-utskriftsprogramvara som gör det lättare för designers, ingenjörer och tillverkare att använda SLS 3D-utskrifter för nästa generation av produkter.

Med Wematters DNA läggs fokus på användarupplevelse, enkelhet, hållbarhet och prestanda vilket gör att Wematter lockar toppkunder som SAAB, Volvo och Husqvarna. Företaget grundades av mekanikkonstruktörer som arbetat med SLS, SLA, FDM 3D-skrivare och även formsprutning och CNC-fräsning. Från grundandet 2014 har Wematter levererat 3D-skrivare och 3D-utskrifter till biltillverkare, sjukhus och flygfabriker.

Kontakt

press@wematter.se

Ladda ned mediakit